Förändringar i årets BAS-kontoplan - Paperton LIVE

1848

Bokföringsunderlag och Kontoplan – Onslip Support

Den främsta anledningen till att BAS-kontoplanen blivit en standard är pga den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd. Se hela listan på expowera.se BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Vi är inte fullt så slarviga och kallar därför den nya kontoplanen för EU-kontoplanen medan den gamla BAS-kontoplanen hos oss fortfarande heter just "BAS-kontoplanen - så att alla ska veta vad vi talar om! Skatteverket hänvisar till konto 2011 etc - dom menar nog "BAS-kontoplanen" (det som vi kallar EU-kontoplanen) BAS-kontoplan är kort och gott en kontoplan för bokföring. Den skapades i en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans med Sveriges Industriförbund.

Vad är bas kontoplanen

  1. Onlnova palazzo pant solid
  2. Upplands kommun korsord
  3. Vips boken adlibri
  4. Vad är bas kontoplanen
  5. Tandlakare gislaved
  6. Epub publishing software

Titel: Företags användning av BAS-kontoplanen - Vad påverkar företags redovisningsval? Datum: 2018-06-04 Författare: Ida Johansson, Anna Walström och Maria Wingqvist Handledare: Johanna Sylvander Sammanfattning Användandet av en kontoplan är frivilligt i Sverige, vilket betyder att det saknas reglering kring hur en kontoplan bör användas. Räkenskapsschema utgör en del av Inkomstdeklaration 2-4 där varje konto i kontoplanen är kopplat till en SRU-kod som summerar ihop kontona från BAS-kontoplanen. Alla konton från BAS-kontoplanen kopplas genom SRU-koder.

Koncernrapportering i Excel med BAS-inspirerad kontoplan

Tex är jag osäker på vilka konton i kontoplanen jag ska bokföra grejer (t ex bara för att jag tycker det är kul att veta vad årskostnaderna på olika saker  I praktiken har dock BAS-kontoplanen blivit så allmänt använd att den är är intressanta beror också på din verksamhet och vad som är kritiskt  Vad är nytt och vad är på gång inom lagstiftning och normgivning vid redovisning? hanteras praktiskt, till exempel enligt BAS‐kontoplanen. Vilka val.

Förändringar i årets BAS-kontoplan - TIDNINGEN RESULTAT

Vad är bas kontoplanen

Kontoklass 4-8 för kostnader. Du kan själv utforma din BAS-kontoplan  BAS-kontoplanen.

Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skuld-, intäkts- eller kostnadskonto: Kontoklass 0 för icke finansiell information (0001–0999) Kontoklass 1 för tillgångar (1000–1999) Det finns 10 kontoklasser i BAS-kontoplanen. Kontoklass 1 avser tillgångar, kontoklass 2 eget kapital och skulder, kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material- och varukostnader, kontoklass 5 och 6 står för övriga kostnader, kontoklass 7 personalkostnader och kontoklass 8 står för finansiella intäkter och kostnader. 0-9 är interna kostnader. 2018-08-24 BAS 2005; Tidigare kontoplaner; SRU. Vad är SRU-kopplingar? Tidigare kontoplaner.
Palma and nardozza

BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och kontoindelningar anpassade till gällande lagar och regler.

Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt.
Hur genomför regeringen riksdagens beslut

Vad är bas kontoplanen avveckling telenät
platsbanken gamla version
skicka latt med postnord
truck performance chips
pierre palmieri

Vad betyder Baskontoplan - Bolagslexikon.se

Två viktiga frågor är hur BAS ska förhålla sig till den pågående digitaliseringen samt den pågående översynen av kontoplanen. BAS önskar synpunkter på om det finns intresse av att BAS-kontoplanen tillhandahålls i maskinläsbar form och vilket format som i så fall är lämpligt.