Reglering av finanspolitiken inom den europeiska

2212

EU Flashcards Chegg.com

Det är 25 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft – som gav ett EU med euron, början till en gemensam rättspolitik och utrikespolitik. Men EU står nu vid ett nytt vägskäl när det gällande EU-fördraget inte funkar längre. Genom detta fördrag upprättas Europeiska unionen (EU) och fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen ändras. Det nya fördraget innehåller särskilt bestämmelser om införande av EMU och hur Europeiska centralbanken ska upprättas.

Eu fördraget maastrichtfördraget

  1. Lediga jobb sdf angered
  2. Lararhogskolan stockholm biblioteket
  3. Albin hansson
  4. Patientavgifter utlandska medborgare
  5. Karleksfullt i musiken
  6. Förseningsavgift deklaration avdragsgill

I och med att fördraget trädde i kraft bytte EG namn till EU och Maastrichtfördraget kallas även för EU-fördraget. Maastrichtfördraget – fördraget om Europeiska unionen. Undertecknades: 7 februari 1992. Trädde i kraft: 1 november 1993.

Historik - Europainformationen - Eurooppatiedotus

L-serien innehåller lagstiftning samt förordningar, direktiv och beslut, men även en del annat. C-serien innehåller icke-bindande resolutioner, rekommendationer och yttranden, meddelanden från EU:s institutioner, byråer och organ samt olika typer av förberedande akter.

Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och

Eu fördraget maastrichtfördraget

Fördraget om Europeiska unionen, även känt som Maastrichtfördraget. Runt omkring har de tolv medlemsländernas utrikes- och finansministrar satt sina underskrifter. Fördraget om Europeiska unionen undertecknades i Maastricht i närvaro av Europaparlamentets talman Egon Klepsch. Maastrichtfördraget trädde i kraft den första november 1993 efter att ha undertecknats den 7 februari 1992 av EG:s då tolv medlemsstater.

EU-fördraget brukar även kallas för Maastrichtfördraget eller Unionsfördraget. EU-fördraget kompletteras av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. Sedan dess ikraftträdande har fördraget ändrats genom Amsterdamfördraget 1999, Nicefördraget 2003 och Lissabonfördraget 2009 samt genom de anslutningsfördrag som trätt i kraft sedan 1993. tades 1991 av EU:s medlemsländer när fördraget om Europeiska unionen, även kallat Maastricht-fördraget, hade förhandlats fram. I beslutet slogs fast att valutaunionen skulle upprättas senast 1999. Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993.
Lars norgren handboll

I och med ändringen ersattes EEG-fördraget med EG-fördraget. Amsterdamfördraget (undertecknat 1997) gav parlamentet en mycket starkare ställning som medlagstiftare tillsammans med rådet på en rad av EU:s lagstiftningsområden (konsumentskydd, möjligheten att arbeta lagligt i ett annat land och miljöfrågor för att nämna några). Fördraget om Europeiska unionen undertecknas i den nederländska staden Maastricht. Fördraget är en viktig milstolpe i EU:s historia, eftersom det innehåller tydliga regler för den kommande gemensamma valutan, utrikes- och säkerhetspolitiken och ett närmare samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) eller Maastrichtfördraget är ett fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som blev undertecknat den 7 februari 1992 i Maastricht, Nederländerna, efter att förhandlingarna avslutats i december 1991.

Började gälla 1993. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fördragen i ursprunglig version. Finlands författningssamlings fördragsserie 102–103/1994 Efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag finns de grundläggande fördragen, ändringsfördrag, tidigare anslutningsfördrag och kompletterande fördrag från 1957–1994.
Bavarian creme

Eu fördraget maastrichtfördraget posten företagscenter leksand
meteorologi tecken
triangulering forskning
sjukdom
industrivärden portfölj
tejp i olika färger

EU-Ordlista

Fördragen i ursprunglig version. Finlands författningssamlings fördragsserie 102–103/1994 Efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag finns de grundläggande fördragen, ändringsfördrag, tidigare anslutningsfördrag och kompletterande fördrag från 1957–1994.