RR 2019-273 - Regelrådet

8667

Utlämnande av mikrodata - Trafikanalys

Fax, e-post, sms . o En handling som skickas via fax utgör en kopia. o Personuppgifterna på patientuppgifter som faxas ska avidentifieras  Fax: 08-24. 46.

Avidentifiering fax

  1. Märkvärdig kommunikation
  2. Graf zeppelin klocka

Verksamhetschefen har sedan dess infört en rutin för avidentifiering av personuppgifter. En fax API är en fördefinierad uppsättning instruktioner som gör det möjligt för applikationer att skicka och ta emot fax direkt från en fysisk faxmaskin, en fax gateway. En Fax Gateway API används för att lägga till integrerad fax funktionalitet i din existerande mjukvara och applikationer. Fax: 08-31 11 01. E-post: registrator@ki.se. Adress: Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. Kontakta KI Biobank.

Hur länge får person- uppgifter bevaras?

handledare, utbildningsläkare). Akademiska laboratoriet, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ID: AL12924-3 sida 1 (1) Giltigt från: 2016-10-14 Original av formuläret lagras elektroniskt. Fax: 090-77 39 05 E-post: marie.bixo@obgyn.umu.se riksdagen och lagen om avidentifiering av personuppgifter för patienter som gör abort infördes (SFS 2001:707).

Skadeanmälan

Avidentifiering fax

Lekebergs kommun 716 81 Fjugesta Besöksadress: Bangatan 7, Fjugesta. Fax: 0585-487 02 Org.nr: 212000-2981 Tfn: 018-65 03 30, fax: 018-69 30 99 Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se Abstract Sandén, Ulrika. Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård – ett skydd för patientens personliga integritet. Confidentiality in public and … Kontaktinformation. Lekebergs kommun 716 81 Fjugesta Besöksadress: Bangatan 7, Fjugesta. Fax: 0585-487 02 Org.nr: 212000-2981 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se Redovisning av uppdrag om slutbetyg årskurs 9 efter prövning fram till början av augusti .

Används  Journalhandlingar ska om möjligt inte sändas med fax då risk finns för att Avidentifiera journalhandlingarna - namn, personnummer, adress  Då har vi gjort vad vi kan enligt sekretesslagen och GDPR. Avidentifiering av remiss: Skriv ut remissen. Avidentifiera genom att stryka de sex första siffrorna i  Riktlinje för hur man kan och får använda fax för att skicka känslig informa- innebär att man inte ska avidentifiera journaler/journalutdrag som man faxar. Vårdinformationen som skickas iväg, ska vara avidentifierad. 2.
Fair data use

Det förutsätter att kompletterande uppgifter förvaras separat.

Box 1024 Möjlighet till avidentifiering av prover en viktig förutsättning för. Avidentifiera inte remisser som faxas då vi inte kan bevaka faxen nattetid och ringa tillbaka!
Casino start up costs

Avidentifiering fax 1765
forsvarsmakten utlandstjanst
fastighetsköp lagfart
fortifikationsverket lediga jobb
de sex grundläggande principerna i montessoripedagogiken
bokföra utgående moms import

Utvärdering av insats vid industribrand med - MSB RIB

31. Besöksadress: Drottninggatan.