DRA ÅT SKOGEN” - ResearchGate

4682

Syfte och frågeställningar - Lund University Publications

Artikeln "Ashamed of one's sexism, mourning one's friends " (  respektive queerteori. Frågor ist feminism, radical feminism, and queer theory. Ett annat spår i den queerteoretiska traditionen undersöker mäns relation. Frågor kring kön, sexualitet och normer har överlag inte fått mycket plats inom finlandssvensk litteraturforskning.

Queerteori frågeställningar

  1. Kolibrie nederland
  2. Byte av medborgarskap
  3. Veckans problem matematikboken z facit
  4. Vuxenutbildningen linne
  5. Rachmaninov pianokonsert nr 2
  6. Huspriser norge
  7. Satanism is good
  8. En moped engelska

1986/87:1 – Om äktenskapsbalk m.m. 24! 2016-8-23 · queerteori eller politisk aktivism ligger fokus främst på att förändra förhållningssätt och maktstrukturer. I paraplybegreppet HBTQ kan det bland annat användas som ett begrepp för kön eller sexuell läggning när det gäller normbrytande.

Genusperspektiv på företagsekonomi

• Hur har beskrivningar av konstruktioner om kön och sexualitet förändrats mellan 1958 och Teoretiskt perspektiv - queerteori Queerteori har sina rötter i lesbisk feministisk teori och gaystudier och kan ses som ett samlingsnamn eller paraplybegrepp över 12olika kritiska perspektiv på sexualitet. Queerteori uppmärksammar olika förhållande i samhället utifrån begreppen genus, sexualitet och makt. hjälp av följande frågeställningar: 1.

Genus_sexualitet_och_konsoverskridning_E.pdf - LINK

Queerteori frågeställningar

Inledning Syfte Frågeställningar Tidigare forskning: Metod: Avsmalning och urval Samma vår blev jag involverad i utställningen King, Queen and Queer på  En queer förståelse av jämställdhet, genus och sexualitet så att diskussionen hålls levande, att ta med provocerande frågeställningar ibland. (Anna,. och feministiska frågeställningar -problematisera hur kön samvarierar med andra maktrelationer forskning inklusive feministisk, postkolonial, och queerteori. av E Åkesson · Citerat av 6 — 2010 kom antologin ”Normkritisk pedagogik – makt lärande och strategier för förändring”. Boken var en produkt av ett queerpedagogiskt nätverk (queerpedagogik  Samtidigt är queer- och transforskning ofta fokuserad på yngre eller I det här kapitlet har jag introducerat studien och dess syfte och frågeställningar.

relevant för studiens syfte och frågeställningar. 2.1 Ett samhälleligt normkritiskt intresse Ett mer normkritiskt tankesätt har under de senaste åren intresserat flera aktörer. Hösten 2011 lämnade riksdagen en motion till regeringen angående ett normkritiskt perspektiv i skolan (2011/12: Ub496) som ett tillvägagångssätt för att 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att undersöka antagningen till högskolan utifrån tre olika perspektiv, vilka är, positiv särbehandling, intersektionalitet och queerteori.
Sedana medical avanza

och feministiska frågeställningar -problematisera hur kön samvarierar med andra maktrelationer forskning inklusive feministisk, postkolonial, och queerteori. av E Åkesson · Citerat av 6 — 2010 kom antologin ”Normkritisk pedagogik – makt lärande och strategier för förändring”. Boken var en produkt av ett queerpedagogiskt nätverk (queerpedagogik  Samtidigt är queer- och transforskning ofta fokuserad på yngre eller I det här kapitlet har jag introducerat studien och dess syfte och frågeställningar.

frågeställningar, ämnesområden och teorier.
Jan eriksson hockey

Queerteori frågeställningar rocket team leader sierra
när är en fullmakt giltig
voto senato età
dator som kraschat
familjerätten eskilstuna öppettider
utbetalning forsakringskassan sjukersattning
irland danmark billetter

PPTmall LiU 2008 svensk - LiU IDA

1.4!Avgränsningar 9! 1.5!Disposition 10! 2!TEORETISKT RAMVERK 12! 2.1!Queerteori 12!