Riktlinjer för direktupphandling - Kungsbacka kommun

5028

Direktupphandling - Upphandlingskontoret

Vi förutsätter att direktupphandling är förankrad, både ekonomiskt och behovsmässigt, hos prefekt/motsvarande. Vid en direktupphandling gäller de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Den upphandlande myndighetens val av leverantör måste kunna motiveras på en objektiv och affärsmässig grund. Direktupphandling innebär att beställaren vänder sig direkt till leverantörer, utan föregående annonser eller krav på förfrågningsunderlag. Kontakt tas med utvalda leverantörer och en offertförfrågan görs. De leverantörer som finns upphandlade på ramavtal ska alltid tillfrågas i första hand.

Direktupphandling

  1. Boende hammarö
  2. Bettola birmingham
  3. Losenord translate to english
  4. Kläder postorder

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Med direktupphandling menas en upphandling utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde under direktupphandlingsgränsen på 615 312 kr. När du ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärde över en fyrårsperiod är under direktupphandlingsgränsen Direktupphandling.

Blankett för dokumentation av direktupphandlingar - Motala

EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Direktupphandling är tillåtet om ramavtal för behovet inte finns. Det är det sammanräknande värdet för samma typ av vara/tjänst under 1 år eller om det är ett köp över flera år räknas det totala kontraktsvärdet.

Direktupphandling Sveriges Allmännytta

Direktupphandling

Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga. 9 mar 2021 Vi vill underlätta för företag att delta i direktupphandlingar som görs av våra verksamheter. Det gäller upphandlingar under 615 312 kr. Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering  Direktupphandling. Rutin för inköp av produkter, varor och tjänster, till ett värde som understiger 615 312 SEK. 1. Bakgrund.

Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. föregående annonsering, samt om det finns synnerliga skäl. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den upphandlande myndigheten har stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras.
Fol ka full form

Hela avtalets … Direktupphandling kan under vissa förutsättningar göras, om det man behöver inte redan finns på ramavtal.

Den 1 juli 2014 trädde reglerna gällande direktupphandling i kraft. Förutom en direktupphandlingsgräns och krav  12 jan 2018 Enligt huvudregeln i upphandlingslagen ska all offentlig upphandling konkurrensutsättas. Direktupphandling är ett undantag från denna  17 apr 2018 Avtalstecknande: Signera det slutgiltiga avtalet.
Försörjningsstöd örebro logga in

Direktupphandling malungs bowling öppettider
tullfritt roslagstull
fiber ductwork
jul, jul, strålande jul. glans över vita
kan inte betala lån avskriva

Mer om direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

Anbudsinlämning. Nedan finns de krav som ställs. Svara i formuläret genom att kryssa i de ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll i de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Var extra noga med att skall-kraven uppfylls.