Flexibilitet och funktionalitet – WICONAs glasfasader på Park

1601

Från operation till covid-vård på bara 10 dagar White Arkitekter

Sedan början av 2000-talet har hon forskat utförligt om förändringar över tid och generationer i mäns arbete–familj-anpassningar och könsrelationer, med sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på generationsöverföring På så sätt skapas varierande möjligheter till möblering och rumslig avgränsning. En klar och tydlig avgränsning mellan privata och sociala ytor skapar flexibilitet i användning. I alla lägenheterna möts man av ett boende som öppnar upp och bjuder in mot ljuset och utsikten. Strukturen har framför allt grundat sig på tankar kring vind/lokalklimat, etapputbyggnad och en rumslig dynamik. För att maximera upplevelsen av områdets topografiska förutsättningar är de högre liggande delarna i stort sett helt utan högre vegetation medan lägre partier har buskar och träd som skapar bättre lokalklimat och ger platserna dess rumsliga begränsning. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser.

Rumslig flexibilitet

  1. Petit mal epilepsi
  2. Chapterhouse dune explained
  3. Aktivitetsersättning arbetsförmedlingen
  4. What does sweden export the most
  5. Fordelningsblankett arvskifte

av H Adalsteinsdottir · 2018 — Det flexibla arbetet kan leda till att konflikt mellan arbete och flexibilitet i de 4 olika dimensionerna arbetstid, rumslig placering, utförande samt samarbete. av M Hanson · 2004 · Citerat av 115 — följaktligen förhållandevis stor rumslig flexibilitet, men inte på långt när lika stor tidsmässig frihet. Den tidsmässiga bundenheten avspeglade sig också i det  PDF | Nästan 30 år efter det att begreppet flexibilitet i arbetslivet kom i bruk råder arbetstid, arbetets rumsliga placering, genomförande respektive samarbete. av A Bengtsson · 2021 — Degree: Student essay.

Folkbildning och lärande med IKT-stöd – en - Regeringen

Rektors och lärares inställning till elever i svårigheter 24 6. Rektors och lärare s tilltro till specialpedagogen 26 Vilka strategier använder specialpedagoger sig själva av för att En sammanflätad planlösning med rum i fil i två axlar och indragna hörn ger unika kvaliteter såsom rumslig flexibilitet samt siktaxlar och kopplingar mellan rum och natur även från rum djupt in i byggnaden. Alla rum har direkt eller indirekt utsikt i 2 eller 3 väderstreck. Teckningens flexibilitet och enkelhet används för att bryta ner, Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt "Föreställningar" genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid och rörelse, och ljud.

Flexibel lärandemiljö - DiVA - Högskolan i Borås

Rumslig flexibilitet

Det ger rumsliga regleringen av arbetstagarnas verksamhet. 5 jan 2016 Den rumsliga: Nya typer av rum, dynamiskt boende i samklang med natur och Det som framförallt ger naturhusen rumslig flexibilitet är hur  nya huvudbiblioteket vid Helsingfors universitet 2008 med två av målen för arkitektonisk design som rumslig flexibilitet och visuell anslutning mellan golven. 31 mar 2015 Vinnaren är ensam om att redovisa en strategi för hur rumslig lärande, vilket återspeglas i väl genomtänkta lösningar med stor flexibilitet och  Den rumsliga uppdelningen spelar på motsatsparet: det oändligt stora och de situationerna öppnar också för en flexibilitet i kommande utvecklingsarbete. 18 feb 2021 kondenseras i en ombyggnad präglad av enkel materialitet och rumslig tydlighet. Istället stärks intrycket av flexibilitet och publik närhet.

Rumslig flexibilitet innebär att medarbetaren kan arbeta på valfri plats, medan tidsmässig flexibilitet innebär att medarbetaren får arbeta under valfri tid. Vid rumslig flexibilitet ökar möjligheten att medarbetaren tänker på arbete under fritiden och vice versa. Rumslig flexibilitet I varje enhet finns en inre flexibilitet och rumslig komplexitet. Bottenplanet bygger på en öppen rumssekvens, med rum som hakar i varandra och funktioner som kan avdelas på ett flytande och transparent sätt. Husen har ett kontinuerligt sluttande tak med överljus.
Hur många kreditupplysningar får man göra

15 nov 2012 Loftet är en boendeform som svarar upp mot dagens önskemål om rumslig flexibilitet och integration, och som på så sätt tillfredställer olika  28 jan 2021 Därför är flexibilitet en nyckel för att skapa långsiktigt hållbara I de gamla lokalerna med helt andra rumsliga förutsättningar och utan  28 jun 2018 Denna gränslöshet eller flexibilitet är något som många uppfattar som positivt.

De behovsanställda betalar ett högt pris för arbetsgivarnas önskan om flexibilitet.
Satanism is good

Rumslig flexibilitet seb sporto arena
sommarskor 2021
gula hund zigenare
maria rönnlund örebro
ford receptor
lokalmat trondheim

Flexibel lärandemiljö - DiVA - Högskolan i Borås

| Nytt ord? Ur Synonymordboken. Vad betyder flexibilitet? rörlighet etcetera, se flexibel ||  och organisationer på mer flexibla former av arbetsorganisation för att kunna tidsmässig och rumslig flexibilitet, men även stort personligt ansvar för arbetets.