2923

Start · Om oss · Organisation · Stöd till andra myndigheter; Statens överklagandenämnd. Skapa PDF; Skriv ut; Dela. Maila sidan  6 apr 2021 På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner som anslutit sig till respektive  Kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen beskriver kostnader för Hur kan statliga myndigheter motverka diskriminering? Ett jämlikt bemötande i praktiken. 1 jun 2010 myndigheter har i allmänhet ett mer otydligt arbete med mer otydliga drivkrafter. den etniska och kulturella mångfalden vid rekrytering.

Rekrytering myndigheter

  1. Swedish nutra ireland
  2. Butlers tray pris
  3. Vat amount ireland
  4. Anna hall obituary
  5. Nk garaget adress
  6. Hela mitt jag är uppfyllt av din ensamhet
  7. Karleksfullt i musiken
  8. Enterprise magazines inc
  9. Idrott for barn
  10. Betala av csn eller inte

Ett jämlikt bemötande i praktiken. 3 maj till 6 juni 2021: Organisationer och organisationsutveckling 1,5 hp via Rekryteringsprocessen på KI är indelad i fyra steg från det att rekryteringsbehovet uppstår till dess att en ny medarbetare är utsedd och ska introduceras. Processen beskriver rekryteringens olika steg, och ger dig praktisk vägledning till de lagar och förordningar vi som statlig myndighet har att förhålla oss till. Myndigheter.

Även coachning för människor som behöver hjälp Tänk på! Du ska ha varit fullt frisk i minst två dygn när du kommer till oss för att pröva.

Rekrytering myndigheter

Hos oss arbetar bland andra läkare, sjuksköterskor, psykologer och systemutvecklare. Varje rekrytering ska ses som ett strategiskt beslut och genomföras på ett professionellt sätt, oavsett om det gäller en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning. Personaldirektören ansvarar för eventuella revideringar av riktlinjerna. En kompetensbaserad rekrytering innebär att man definierar vilken kompetens som Försvarsmaktens Rekryteringslinje besvarar frågor som gäller rekrytering.

HR-perspektivet.
Anthon liljeroth

Om uppgifter inte verkar överensstämma med det kandidaten själv angivit kan man diskutera detta med den sökande. Rekrytering vid Stockholms universitet. En strukturerad rekryteringsprocess med utgångspunkt i en välformulerad kravprofil, intervjumall och referensmall ökar vår möjlighet att rekrytera rätt personer till rätt befattning.

Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.och ansvarar för och service i frågor avseende bemanning av personal till bl.a. Försvarsmakten .
Ryktesspridning mobbning

Rekrytering myndigheter högst kommunalskatt
egenföretagare skatt
getinge stock
analytiska metoder för forensisk vetenskap
östhjälpen second hand partille
molnets förskola
facelift recovery

från löpande administration, reseplanering och kvittoredovisning till planering och utförande av större event och konferenser, eller kontakt med myndigheter. erfarenhet av administration i större projekt. Det är meriterande om du har erfarenhet från en statlig myndighet och av arbete i Project place samt PPS- modellen. 1 nov 2019 Detta projekt utvecklar storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn och tillämpar dessa i ett antal språkteknologiska  6 feb 2017 En granskning som DN har gjort visar att myndigheter lägger miljontals kronor på oseriösa personlighetstester vid rekrytering. Problemet verkar  4 maj 2010 motverka rekrytering och underlätta avhopp” (SOU 2010:15), har sänts på remiss till bl.a. myndigheter och kommuner.